برج مارپیچ آگورا در تایوان

2906 دفعه

برج آگورا در تایوان آسما نخراشی پیچشی است  که جنگلی از باغ‌های عمودی آن را احاطه می کند. این برج  ناحیه‌ای به وسعت 42 هزار و 255 متر مربع را پوشش می دهد و دارای یک باغستان، یک باغ سبزیجات، فضایی برای گیاهان معطر و دارویی، مکان تولید کود آلی خواهد بود. افزون بر این، سیستم جمع آوری آب باران وابستگی به شبکه آب شهری را کاهش داده و استقلال هرچه بیشتر این مجموعه را در پی دارد. سقف خورشیدی برج آگورا نیز بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز آن را فراهم می کند.  برج آگورا با بهره گیری از نانوتکنولوژی و دیگر ویژگی‌های فناوری پیشرفته، یکی از سبزترین سازه‌ها در نوع خود خواهد بود.

برج آگورا در تایوان  با الهام از ساختار مارپیچ DNA طراحی شده  که ساکنان 40 آپارتمان لوکس را قادر می سازد تا بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خود به استثنای پروتئین را در محل ساختمان تامین کنند. افزون بر این، سیستم جمع آوری آب باران وابستگی به شبکه آب شهری را کاهش داده و استقلال هرچه بیشتر این مجموعه را در پی دارد.

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 30 بهمن 1398 13:54
محتوای بیشتر در این بخش: شهرتایچونگ در تایوان »