معبد کایلاسا با تکنولوژی نامعلوم در هندوستان

1636 دفعه

معبد کایلاسا Kailasa در مجموعه Ellora و در هندوستان واقع شده است. برخلاف سایر معابد مجموعه Ellora، معبد کایلاسا از فراز آسمان قابل مشاهده است و از مجموع 34 معبد، کایلاسا بسیار شناخته شده می باشد. تکنولوژی ساخت این معبد هیچ گونه شباهتی به ساختمان های هم دوره ی خود ندارد. در حقیقت این معبد تنها نمونه ای است که در آن، کوه به صورت کامل از بالا تراشیده شده تا شکل نهایی خلق شود. در سایر موارد، سنگ را از پیش برش داده و سپس پردازش می کنند، اما تکنیک استفاده شده در این مورد کاملا متفاوت است. در اینجا از تکنیک «تراش از یک سنگ یکپارچه» استفاده شده که منحصر به همین مکان است.

آنچه مورخان و باستان شناسان را گیج و مبهوت کرده میزان سنگ برداشته شده از کوه برای ساخت این معبد است. باستان شناسان معتقدند که 400000 تن سنگ برداشت شده، رقمی بسیار عجیب است و در عمل غیرممکن به نظر می رسد چرا که برای انجام چنین کاری نه تنها سال ها بلکه قرن ها زمان لازم است. هرچند مورخان هیچ گونه مدرکی دال بر این تلاش بزرگ پیدا نکرده و بر این باورند که معبد کایلاسا در زمانی کمتر از 18 سال ساخته شده است. در این میان نکته عجیب داستان هایی است که در مورد تخریب این معبد وجود دارد. گفته می شود که پادشاه مسلمان اورنگ زیب، هزاران کارگر را استخدام نمود تا این معبد را به طور کامل نابود کنند. دستور تخریب این معبد در واقع در سال 1682 صادر شد. بنا بر شواهد، این کارگران مدت سه سال سعی کردند که معبد کایلاسا را تخریب کنند اما کاری از پیش نبردند. آنها فقط موفق به شکستن تعدادی مجسمه شدند اما نتوانستند معبد را به طور کامل تخریب کنند. اورنگ زیب در نهایت از این عمل غیر ممکن دست کشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 27 ارديبهشت 1397 11:56