چشمه آب معدنی تاپ تاپان در آذربایجان شرقی

3447 دفعه

چشمه‌های آب معدنی تاپ‌تاپان در3 كیلومتری جنوب غربی آذرشهر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. ‌آب‌ این چشمه ج‍وش‍‍ان‌ با فشار گ‍‍از‌ه‍‍ا‌یی كه از ‌ا‌ع‍ماق‌ زم‍ی‍ن‌ به بیرون متصاعد می‌شوند، همراه است. در پ‍‍ای‍ی‍ن‌ دس‍ت‌ م‍ح‍ل‌ چشمه‌های آب معدنی تاپ‌تاپاناس‍ت‍خ‍ر ن‍س‍ب‍ت‍‍اً کوچکی وجود دارد که در ف‍ص‍ل‌ ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ گردشگران از طبیعت باصفا و‌ آب‌ ت‍نی‌ در آن رفع خستگی می‌كنند. آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ چشمه تاپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ ق‍‍ابل‌ آشامیدن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ولی‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌و تماس با ‌ای‍ن‌ ‌آب‌ م‍‍عدن‍‍ی‌ بر‌ا‌ی ‌ال‍ت‍یام‌ ‌امر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ی‌، درد‌های ع‍ض‍لان‍‍ی‌ و مف‍ص‍ل‍‍ی‌ م‍ف‍ید و ث‍مرب‍خ‍ش‌ ‌اس‍ت‌. ‌آب‌ م‍‍عدن‍‍ي‌ تاپ تاپان از چ‍ند چ‍ش‍م‍ه‌ صاف و زلال ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ و درجه‌ حر‌ارت‌ ‌آب‌ ‌آن‌ ن‍يز در ف‍ص‍ل‌ س‍رم‍‍ا و گ‍رما ث‍‍ابت‌ و در م‍حل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ 20 درج‍ه‌ سانتي گراد ب‍‍الا‌ي‌ ص‍ف‍ر و رس‍وب‍‍ات‌ ‌آن‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ي‌ رن‍گ‌ ‌اس‍ت‌.

چشمه تاپ تاپان شهرستان آذرشهر به عنوان یکی از منحصربه فرد ترین چشمه های آب درمانی کشور و حتی جهان شناخته شده است. این منطقه علاوه بر چشمه تاپ تاپان مناظر دیدنی دیگری همچون فضای سبز و باغ های میوه دارد که خانواده ها هم می توانند از آب درمانی آن استفاده کنند و در کنار آن از مناظر دیدنی و کوه های اطراف هم لذت ببرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 مرداد 1398 15:31