جاهای دیدنی کرمان

باغ شاهزاده ماهان در نیم فرسنگی ماهان در دامنه کوههای تیگران کرمان، یکی از عالیترین و زیباترین باغهای سنتی ایران و از نمونه باغ تخت‌های ایرانی به شمار می­ آید كه از شرایط مساعد طبیعی ممتازترین بهره برداری را نموده است. باغ تخت شاهزاده در دامنه ارتفاعات جوپار به وسعت…