ویزای قزاقستان

4933 دفعه

 اخذ ویزای تجاری آستانه قزاقستان | ویزای آلماتی
 مدارک لازم:
  اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + مشخصات فردی

 ویزای فوری قزاقستان
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس +مشخصات شناسنامه ای

 ویزای قزاقستان
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت +دو قطعه عكس + مشخصات فردی

 

 

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 15 اسفند 1398 21:24