کوه سلطان داغی

5165 دفعه

ارتفاعات سلطان داغی در شمال غربی کوهستان سهند، سومین قله سهند محسوب می شود.این کوه یکی از مهمترین کو ههای اتشفشانی سهند بوده و در حدود ده میلیون سال پیش فعال بوده است. قله سلطان داغی در جنوب روستای سفیده خوان ( اسپراخوان )، زین جناب، عنصرود ( آستاری ) و در جانب شرق روستای کندوان قرار گرفته است. رودخانه های زین جناب چای، اسکو چای و کندوان چای از این قله سرچشمه گرفته و سوی دشت های حاصل خیز مجاور جاری می گردد.

این کوه نزدیک شهر اسکو قراردارد که جالب است بدانید در این قله زیارتگاهی به اسم سلطان حسام الدین هم وجود دارد. همچنین در این کوه یخچال های زیادی وجود داشته است که به دلیل فعالیت های آتشفشانی سهند، یا با مواد گدازه پوشیده شده اند یا در اثر ریزش دایمی آب های جاری از بین رفته اند.

این قله را می توان از دو مسیر صعود نمود مسیر شمالی به مبدا صعود روستای عنصرود و مسیر غربی به مبدا صعود روستای کندوان.
در روی قله قبرهایی از زمان مغول برجای مانده است. در ضلع شمالی زیر کاسه قله برفچال هایی ماندگار از فصل زمستان تا اواخر تیر ماه وجود دارد که در صورت لزوم مورد استفاده و آموزش یخ نوردی قرار خواهد گرفت.

در ارتفاعات بالای سلسله جبال سهند و در قله ی (سلطان داغی) اثار تاریخی و مقبره های بسیار تاریخی از جمله آرامگاه ( سلطان حسام الدین فرقد ) که از سرداران بزرگ اسلام بوده است و امروزه زیارتگاه مردم آن سامان و به خصوص روستا نشینان دامنه های سهند می باشد، به چشم می خورد این زیارتگاه قدیمی در ارتفاع 3440 متری در قله ی کوه بنا شده است  و به نام سلطان حسام الدین فرقد این کوه را سلطان داغی می نامند.

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 23 مرداد 1398 15:00