‌ورود اولین اتومبيل به طهران

840 دفعه

مظفرالدين شاه در دوران زمامداری‌اش در اولین سفر خود به اروپا نتواست چشم از اتومبيل بردارد.

او ساعتهای مدیدی را در انگلستان به حیرت و تحسین اتومبیل پادشاه انگلستان، ادوارد هفتم پرداخت.

ادوارد هم که اشتیاق شاه ایران را دیده بود از او دعوت کرد که با یکدیگر در محوطه کاخ باکینگهام با اتومبیل چرخی بزنند همین چرخ زدن، کار دست شاه داد و مشتاق شد با قرض اتومبیل را وارد دارالخلافه اش کند.

 

البته روایت دیگری هم هست که در ابتدا شاه تمایلی به خرید اتومبیل نداشت اما در بلژیک از سرصدقه طنازی و ظرافت یک کنتس بلژیکی به نام "کرومن کومتس دو بیلانت"که شاه را با اتومبیل به گردش برد، سبب شد مظفرالدین شاه دل به دریا زند و تصمیم خود را مبنی بر خرید دو اتومبیل کالسکه ای رنو مدل ۱۹۰۰ نهایی کند.

اتومبیل‌هایی که شاه وارد ایران کرد از کمپانی رنو بود.

این کمپانی یک ماشین را بعنوان هدیه و پیشکش تقدیم شاه کرد و بابت دستگاه دیگر ۱۶ هزار فرانک ناقابل از شاه گرفت که گفته می شود، این دو اتومبیل با قطار وارد خاک روسیه و از آنجا با کشتی وارد مرزهای ایران شد.

به همراه این دو اتومبیل دو راننده و چند مکانیک نیزبودند.

از آنجا که مسیر برای تردد اتومبیل ها مناسب نبود یکی از اتومبیل‌ها در راه، بین رشت و قزوین خراب شد و به گل نشست و سالها بعد به گفته ی سیاحان به آهن پاره بدل شد اما رنوی دیگرخود را به زحمت تا کاخ گلستان کشاند و در آنجا اسکان داده شد.

با همه تفاصیل و تفاسیر از این دو ماشین سلطنتی هیچ اثری تا به امروز نیست و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد، تنها اتومبیل بازمانده از دوران قاجار، رولزرویس مشکی احمد شاه است.

‌ورود اولین اتومبيل به طهران

شرح تصویر: مظفرالدین شاه قاجار سوار بر اولین خودرو ایران

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 16 مرداد 1398 10:13