ویزای سنگاپور

2566 دفعه

 ویزای سنگاپور | اخذ ویزای سنگاپور


 مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگ
اپور:

  1. اسکن پاسپورت 
  2. يك قطعه عكس زمینه سفید
  3. جهت تحویل ویزا در سنگاپور و مالزی با کانتر هماهنگ شود