16 مهر 1396

در نیمه دوم سال زمان کار موزه ها کم می شود

4132 دفعه

به گفته مدیر اداره کل موزه ها، با عقب رفتن ساعت در نیمه دوم سال همه موزه هایی که زیر نظر سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری هستند یک ساعت زودتر بسته می شوند و زمان بازدید از آن ها ۹ صبح تا ۱۸ خواهد بود. فعلا هیچ تغییری در شرایط بازدید از موزه ها اتفاق نمی افتد و قیمت بلیط های ورودی مثل قبلا است.


موزه هنرهای معاصر

 

برای مشاهده مطالب و تصاویر گردشگری به  کانال راهنماسفر مراجعه کنید.