10 شهر خنک ایران در تابستان

801 دفعه

 10 شهر خنک ایران که مناسب برای انتخاب مقصد سفر در تابستان هستند:

اردبیل ، ارومیه ، کندوان تبریز ، ماسوله ، جهان نما گرگان، بجنورد خراسان ، آلاشت مازندران، همدان ، فیروزکوه تهران ، شهر کرد چهار محال بختیاری

ده شهر خنک ایران

برای مشاهده مطالب و تصاویر گردشگری به  کانال راهنماسفر مراجعه کنید.