کشورهای عضو پیمان شنگن

746 دفعه

26 کشور عضو پیمان شنگن ؛ اخذ ویزای شنگن به معنی اجازه تردد آزاد بین تمامی کشورهای ذکر شده است.

ویزای شینگن

برای مشاهده مطالب و تصاویر گردشگری به  کانال راهنماسفر مراجعه کنید.