اولین چرخ‌ خیاطی در ایران

754 دفعه

اولین چرخ‌ خیاطی در ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار از سفر فرنگ آورده شد. برخى بر این باور بودند که این وسیله ساخت فرنگستان است و دوختن لباس با آن جایز نیست !

برای مشاهده مطالب و تصاویر گردشگری به  کانال راهنماسفر مراجعه کنید.