اولین چرخ‌ خیاطی در ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار از سفر فرنگ آورده شد. برخى بر این باور بودند که این وسیله ساخت فرنگستان است و دوختن لباس با آن جایز نیست !

برای مشاهده مطالب و تصاویر گردشگری به  کانال راهنماسفر مراجعه کنید.