ویزای چین

603 دفعه

ویزای شنژن چین
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت +دو قطعه عكس رنگی6×4 رنگی زمینه سفید.

 ویزای شانگهای  چین
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت +دو قطعه عكس رنگی6×4 رنگی زمینه سفید.

 ویزای گوانجو گوانجو چین

 

 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت +دو قطعه عكس رنگی6×4 رنگی زمینه سفید.

ويزا یکساله چين | ويزای مولتی پل
مدارک لازم:
اصل پاسپورت +دو قطعه عكس رنگی زمینه سفید +آدرس و تلفن مسافر + تاریخ شروع ویزا

 ويزای شش ماهه چين | تجاری مولتی پل
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس 4*6رنگی زمینه سفید +حتما هفت فقره ویزای قبلی(با یک عدد 6ماهه)در پاسپورت داشته باشید

 ويزای سه ماهه چين | ویزای تجاری دبل
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس6*4 رنگی زمینه سفید +حتما چهار فقره ویزای قبلی در پاسپورت داشته باشد

 ويزای تجاری چين | يكماهه نيمه فوری
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس رنگی زمینه سفید +آدرس و تلفن مسافر + تاریخ شروع ویزا

 ويزای فوری چين | يكماهه توريستی | انفرادی
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس رنگی زمینه سفید +آدرس و تلفن مسافر + تاریخ شروع ویزا

 ويزای چين | يكماهه توريستی انفرادی عادی
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس رنگی زمینه سفید +آدرس و تلفن مسافر + تاریخ شروع ویزا

 ويزای فوری توریستی چين | ویزای یکماهه چین
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس رنگی زمینه سفید +آدرس و تلفن مسافر + تاریخ شروع ویزا

 ویزای چین | ویزای توریستی و گروهی
 مدارک لازم:
 اصل پاسپورت + دو قطعه عكس6*4 رنگی زمینه سفید

 ویزای تجاری چین
 مدارک لازم:
  اصل پاسپورت + دو قطعه عكس رنگی4*6 زمینه سفید +حتما دو فقره ویزای قبلی در پاسپورت داشته باشد

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید