ویتنام

 ویزای ویتنام 
 مدارک لازم:
اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 4*6 + کپی کارت ملی ترجمه شده پشت و رو + کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ترجمه شده + گواهی اشتغال به کار ترجمه شده