لبنان

 ویزای توریستی لبنان مدارک لازم: اصل پاسپورت + دو قطعه عكس  ویزای بیروت مدارک لازم: اصل پاسپورت +دو قطعه عکس