قزاقستان

 اخذ ویزای تجاری آستانه قزاقستان | ویزای آلماتی مدارک لازم:  اصل پاسپورت + دو قطعه عكس + مشخصات فردی  ویزای فوری قزاقستان مدارک لازم: اصل پاسپورت + دو قطعه عكس +مشخصات شناسنامه ای  ویزای قزاقستان  مدارک لازم: اصل پاسپورت +دو قطعه عكس + مشخصات فردی