قرقیزستان

 ویزای فوری قرقیزستان
 مدارک لازم:
اصل پاسپورت + يك قطعه عكس

ویزای عادی قرقیزستان
مدارک لازم:
اصل پاسپورت + دو قطعه عكس +مشخصات فردی جهت اخذ ویزای 1 ماهه تجاری قبلا هماهنگ شود