قرقیزستان

 ویزای فوری قرقیزستان مدارک لازم: اصل پاسپورت + يك قطعه عكس ویزای عادی قرقیزستانمدارک لازم:اصل پاسپورت + دو قطعه عكس +مشخصات فردی جهت اخذ ویزای 1 ماهه تجاری قبلا هماهنگ شود