شینگن

 ویزا شینگن| اخذ ویزای شینگن نروژ مدارک مدارک لازم جهت اخذ ویزا شینگن (اروپا):1. پاسپورت قدیمی ( در صورت وجود ).2. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار و کپی آن. 3. دوقطعه عکس ۳ در ۴ رنگی تمام رخ با زمینه روشن.