سنگاپور

 ویزای سنگاپور | اخذ ویزای سنگاپور
 مدارک لازم:
 اسکن پاسپورت + يك قطعه عكس زمینه سفید +جهت تحویل ویزا در سنگاپور و مالزی با کانتر هماهنگ شود