ویزای تایلند

540 دفعه

ویزا پوکت تایلند
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + یک قطعه عكس + كپي شناسنامه +
اصل بليط هواپيما + مشخصات فردی + کپی کارت ملی
حضور مسافر در ایران الزامی میباشد.

ویزای پاتایا تایلند
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + یک قطعه عكس + كپي شناسنامه +
اصل بليط هواپيما + مشخصات فردی + کپی کارت ملی
حضور مسافر در ایران الزامی میباشد.


ویزای بانکوک تایلند
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + یک قطعه عكس + كپي شناسنامه +
اصل بليط هواپيما + مشخصات فردی + کپی کارت ملی
حضور مسافر در ایران الزامی میباشد.

ویزای تایلند | ویزای عادی
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + يك قطعه عكس + کپی شناسنامه + اصل بلیت هواپیما + مشخصات فردی+کپی کارت ملی+
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد.

ویزای فوری تایلند
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + يك قطعه عكس + کپی شناسنامه + اصل بلیت هواپیما + مشخصات فردی+کپی کارت ملی
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید