تایلند

ویزا پوکت تایلندمدارک لازم :اصل پاسپورت + یک قطعه عكس + كپي شناسنامه +اصل بليط هواپيما + مشخصات فردی + کپی کارت ملیحضور مسافر در ایران الزامی میباشد.