تایلند

ویزا پوکت تایلند
مدارک لازم :
اصل پاسپورت + یک قطعه عكس + كپي شناسنامه +
اصل بليط هواپيما + مشخصات فردی + کپی کارت ملی
حضور مسافر در ایران الزامی میباشد.