ویزای افغانستان

432 دفعه

ویزای کابل | اخذ ویزای کابل افغانستان

مدارک لازم :
اصل پاسپورت + دو قطعه عکس

ویزای توریستی افغانستان

مدارک لازم :
اصل پاسپورت + دو قطعه عكس