دریاچه چورت یا میانشه در شمال شرقی استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساری، یکی از زیباترین جاذبه های تفریحی استان مازندران است.
آبشار بولا یا آبشار اوبن با پوشش خزه ای یکی از جاذبه‌هایی است که در جنگل های بکر و دست نخورده استان مازندران واقع شده است و شنیدن نوای دلنشین آب و حس کردن خنکای آن گردشگران را به وجد می آورد.